Sinds juli 2015 staat het Kerkgenootschap "Levenskracht Gemeente" ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63855712 Onze Kerkgenootschap is bij de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), onder de naam “Levenskracht Gemeente”. Dit houdt in dat gevers/donateurs onder door de Nederlandse wetgeving gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor het aftrekken van hun giften van het belastbaar inkomen.

Het RSIN-nummer van Levenskracht Gemeente is: 855429161

 

                        

 

Wilt u geven? Bankrekening: NL16 RABO 0114 8765 76 Heb je een speciale bestemming voor je gift? Vermeld deze dan bij je transactie.

Financiële jaarcijfers Levenskracht Gemeente 2023
Baten en lasten-2023.pdf