Welkom bij de Levenskracht gemeente.

We zijn een Kerkgenootschap met een visie voor sterke kerken.

Wat wij als kerkgenootschap willen is dat de kracht van God weer zichtbaar wordt in de kerk.

Daarom is een deel van onze visie het planten van kerken en het onderwijzen van de principes van Gods Woord aan het lichaam van Christus. We leggen grote nadruk op het trainen van mensen om hun door God gegeven roeping te onderscheiden, zodat ze effectieve volgelingen van Jezus kunnen worden.

Als je komt op zondag...
kom je op een plek waar mensen hongerig zijn om van God te horen en verwachten dat Hij tot hen spreekt. De bijeenkomst begint daarom altijd met lofprijs en aanbidding voor de Heer.

Hebreeën 13,15 "Dankzij Jezus kunnen we de juiste offers brengen om God te danken. Dat doen we door hem steeds te prijzen in onze gebeden en liederen, en door elkaar te helpen en dingen met elkaar te delen. Dat zijn de offers waar God van houdt!" *
Wij willen hem in ons midden eren en prijzen. Hier begin je onmiddellijk Zijn aanwezigheid waar te nemen. Het eren van Zijn naam trekt ons naar Hem toe en Hij naar ons toe.

Dan nemen we de tijd om hem een ​​offer van onze inkomsten te brengen. Spreuken 3,9-10 "Vereer de Heere van uw goed, en van de eerstelingen van al uw inkomsten; Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, en uw perskuipen van most overlopen."

Daarna komt een inspirerende preek. Het Woord dat wij brengen is altijd gebaseerd op de Bijbel en activeert je om je geloof te gebruiken om alles te doen wat God bedoeld heeft.

Aan het einde van de dienst nemen we de tijd om voor de mensen te bidden en meestal zijn er enkele aankondigingen en een slotgebed. Na de dienst is er een gratis kopje koffie/thee en tijd voor gezelligheid!

Op andere dagen...
zoals op woensdagavond hebben we vaak bijbelstudie avonden, hier leer je over God en bijbelse principes en beloften die je geloof kunnen opbouwen en activeren.

Waar en wanneer is dit?
Alle activiteiten vinden plaats op Aerdberg 3a, 5935VR, Steyl

  • Samenkomst Zondag 10:30 uur.
  • Bijbelstudie Woensdag 19:00 uur. 

Voor elke activiteit is het verstandig om altijd even de agenda te checken.

Voor de kids is er...
tijdens de dienst op zondag kinderkerk in een aparte ruimte. Deze vinden elke twee weken plaats.

Tot zondag!