Meebouwen aan Gods koninkrijk? Maak uw giften, offers of tienden over naar Levenskracht gemeente:

Bankrekening: NL16 RABO 0114 8765 76 

Onze gemeente is bij de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), onder de naam “Levenskracht Gemeente”. Dit houdt in dat gevers/donateurs onder door de Nederlandse wetgeving gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor het aftrekken van hun giften van het belastbaar inkomen.

Heeft u een speciale bestemming voor uw gift? Vermeld deze dan bij uw transactie.

Dank u wel!

 

 

nl_NL_formalNL