Het goede nieuws!

Wat is het evangelie?

In zijn brief aan de gemeente in Rome geeft Paulus een mooi overzicht van een belangrijke kern van het evangelie (letterlijk vertaald: ‘het goede nieuws’). Het goede is dat de mens bevrijd is van onheiligheid en zonde, zodat we voor eeuwig in relatie met God kunnen leven.

Heilig

God is heilig, puur, zonder gebrek. Onheiligheid kan niet bij heiligheid zijn, zonder dat er iets ergs gebeurt. Als mensen bijvoorbeeld de heilige Ark van het Verbond aanraakten, vielen zij dood neer. Mozes wordt gewaarschuwd bij de brandende braamstruik om zijn schoenen uit te doen, omdat de grond heilig is. De profeet Jesaja valt voorover op de grond wanneer hij een heilige engel ziet.
De mens kon alleen via God in contact komen via offers (https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-offers). De wet en de offerdienst maakte het mogelijk dat er een relatie was tussen God en mens.
Geen enkel mens is zo heilig als God. En niemand kan zo heilig worden uit zichzelf. Hoe goed we het ook proberen. En omdat mensen zich nooit volledig aan de wet houden, is de mens schuldig.

De wet, de zonde en straf

De wet bestaat uit de leefregels die God via Mozes aan het volk van Israël gaf. Een overtreding daarvan heet ‘zonde’ en zonde, klein of groot, zorgt voor een verwijdering tussen God en mensen. De relatie van de mens met zijn Schepper wordt verbroken. Als mens kun je die relatie niet zomaar herstellen. De straf die volgt op de zonde is wat de bijbel noemt 'het oordeel van God' (lees hier meer).

Jezus nam als zoon van God en als enig heilige mens de straf voor alle zonde en schuld weg. Jezus’ heiligheid werd aan ons gegeven, zodat wij met de heilige God in contact kunnen zijn. Door Jezus’ dood en opstanding is het leven van alle gelovigen veranderd. Paulus schrijft dat we niet bang meer hoeven te zijn voor Gods oordeel. God ziet ons, door wat Jezus gedaan heeft, als heilige mensen, ook al zijn we dat feitelijk niet. Doordat Jezus is gestorven en opgestaan, zijn de mensen die in hem geloven vrijgesproken van schuld. Door te geloven in Jezus is er een relatie mogelijk tussen jou en God.

Een nieuw leven

Is geloven echt alles wat je hoeft te doen? Paulus legt uit dat je door het geloof gaat leven zoals God dat graag wil. Je bent ‘met Christus gestorven’ om nu ‘een nieuw leven te leiden’ ( Romeinen 6:4). In je daden laat je zien dat je niet langer ‘slaaf van de zonde’ bent (Romeinen 6:17). Je bent dus vrij om het goede te doen, om vanuit liefde en heiligheid te leven. ‘Maar God bewees ons zijn liefde door dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld' (Romeinen 5:8-10).

Andere godsdiensten

Dit is een groot verschil met andere godsdiensten. Bij alle niet-christelijke godsdiensten gaat het erom dat de mens zelf hun best moeten doen om tot God te komen. Moslims moeten voldoen aan vijf regels om hun relatie met Allah te onderhouden. Boeddhisten moeten het Achtvoudige Pad bewandelen voor ze tot verlichting komen. Bij het christendom komt de bevrijding van de mens door God zelf. Een christen hoeft zijn eigen redding of heil dus niet te ‘verdienen’, maar krijgt dit door Gods liefde aangeboden.

Maak vandaag een keuze!

Dus wil jij dit nieuwe en ook het eeuwige leven aanvaarden? Neem dan een een besluit vandaag!
Besluit om je oude leven, die gericht is op je eigen verlangens af te leggen en je te keren naar de een nieuw leven waarin je de wil van God wilt doen.
God heeft goede plannen voor jou leven en een leven met Hem is geweldig!
Je kunt beginnen met dit onderstaande gebed te bidden:

 

Vader in de hemel.
Ik geloof in het offer wat jezus bracht, door aan het kruis te gaan en Zijn leven af te leggen.
Dat ik daardoor verlost ben van mijn zonden.
Ik bekeer me van mijn zonden en besluit vanaf nu om U te volgen.
Ik leg mijn leven in Uw handen.
Vul mij met Uw Heilige Geest, zodat Die mij kan leiden.
Dank U dat ik nu mag weten dat ik gered ben tot in de eeuwigheid door Jezus Christus onze Heer.
Amen.