5784-Welke deuren gaan open?

Het is weer Rosj Hasjana, het begin van het joodse nieuw jaar. Deze dag wordt ook wel de dag van de sjofar genoemd die op deze dag ongeveer 100 keer wordt geblazen.

Wij in het Westen volgen de Joodse kalender niet, maar dat betekent niet dat deze geen betekenis heeft, integendeel, het is in overeenstemming met de feesten en geboden die de Israëlieten van God hebben ontvangen.

De Joodse of Hebreeuwse jaartelling begint met de schepping van de wereld, die op grond van de Tenach heeft plaatsgevonden in het jaar 3761 voor Christus.

De Tenach of Mikra is de Hebreeuwse Bijbel die de Wet, de Profeten en de Heilige Schrift bevat. 39 boeken waaruit het Oude Testament bestaat.

Als we die 3761 jaar tot aan de geboorte van Jezus nemen en vervolgens de 2023 jaar sindsdien bij optellen, zullen we over een paar weken het begin van het Joodse jaar 5784 hebben.

Zoals we weten hebben Hebreeuwse letters numerieke waarden die een duidelijke boodschap vormen.

De laatste letter van 5784 bepaalt het jaartal, in dit geval de 4. de Dalet ד

Dalet betekent: “Een deur, een poort, een beweging (naar binnen of naar buiten) als een deur.”

Welke rol zal deze deur dit jaar in ons leven spelen?

Eén van de dingen waar we zeker op kunnen rekenen is een verandering in onze omgeving. Net zoals elke deur in je huis naar een andere kamer en omgeving leidt, zullen wij de komende twaalf maanden uitgedaagd worden om door deuren te gaan die ons naar een nieuwe omgeving leiden.

Deuren zijn een synoniem voor dingen die kunnen gebeuren om Gods soevereine heerschappij naar een bepaald gebied te brengen.

Wanneer God een deur opent, maakt Hij feitelijk de weg vrij voor jou om een gebied binnen te gaan waar Zijn Heerschappij door jou de bovenhand heeft.

Dit zien we duidelijk in Handelingen 5,17-21 waar de apostelen gevangengenomen waren en opgesloten.

In verse 19 staat:’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat het nieuwe leven aangaat.’ De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten.”

God opende voor hen de weg om het werk voort te zetten dat Hij hun had opgedragen.

Als God een deur opent, heeft dat altijd te maken met Zijn koninkrijk.

Als de deuren die we graag open willen zien privé zijn en geen verdere verbinding met God hebben, is de kans groot dat ze gesloten blijven.

Te vaak verlangen we naar doorbraken die ons eerder ten goede komen dan God.

Laten we de deuren zoeken die Hij voor ons bedoeld heeft.

 

nl_NL_formalNL