Speelt geloof in God nog een rol?

Als je naar het nieuws kijkt, zou je zeggen dat de politiek onze toekomst bepaalt en dat hun acties verantwoordelijk zijn voor de uitkomst.

Natuurlijk kunnen we ons erbij neerleggen en er maar het beste van hopen, maar wat betekent ons geloof dan?

Als het niet mijn geloof in God is dat mijn toekomst bepaalt, in welke wereld leef ik dan?

God heeft een plan met ons leven en om ervoor te zorgen dat alles volgens Zijn plan verloopt, heeft Hij ons toegang gegeven tot Zijn bovennatuurlijke kracht en zelfs een geheime inlichtingendienst.

Onze toekomst wordt bepaald door onze omgang met deze prachtige voorziening, en Zijn naam is de Heilige Geest.

 Handelingen 1,8 spreekt over de kracht die Hij ons geeft…

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

 Johannes 16,13 spreekt over de openbaringen die Hij ons geeft over het heden en de toekomst…
“De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Onze toekomst ligt in de handen van de Heer en Hij heeft de Heilige Geest opdracht gegeven ons hierover te informeren. Het is zo belangrijk om te weten wat er om ons heen gebeurt, zodat we daar tijdig op kunnen reageren.

Op dit moment bevinden we ons in moeilijke tijden die voor intense turbulentie zorgen. Er zijn overal stormen om ons heen, en of deze stormen je kunnen schaden, hangt af van je gehoorzaamheid aan de woorden van de Heer.

In al deze dingen zien we het belang van het werk van de Heilige Geest, vooral Zijn geheime inlichtingen die ons vertellen wat we moeten doen.

De huidige financiële situatie en de gevolgen voor de economie geven reden tot zorg. Dit hoeft ons niet te verontrusten als we naar de woorden van de Heer hebben geluisterd en daarnaar hebben gehandeld.

Onze toekomst wordt bepaald door ons geloof dat God tot ons spreekt door Zijn Heilige Geest.

Onze toekomst ziet er goed uit als we maar naar de Heer blijven kijken en naar de Heilige Geest blijven luisteren.

Het wordt een stormachtig jaar, maar wees gerust, zolang je gefundeerd bent op de rots, kan het je geen kwaad doen.

Luister niet alleen naar Gods Woord, maar handel ernaar en laat je niet storen door het geluid van de storm. De duivel kan goed te keer gaan, maar dat is begrijpelijk wanneer je je voet op ze hoofd hebt staan!

 

nl_NL_formalNL