Het belang van het goddelijk denken!

Een van de belangrijkste dingen die we als christenen leren, is onze manier van denken te veranderen om overeen te komen met wat God in ons leven wil doen.

Als je het grootste deel van je tijd dingen op jouw manier doet, ben je op weg naar beperkt succes. Dingen doen op Gods manier garandeert succes dat je stoutste dromen te boven gaat.

Dat Gods manier van doen beter is dan die van ons lezen we in Jesaja 55,8-9 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.”

Als we de seizoenen willen binnengaan die God voor ons heeft, moeten we Zijn manier van doen begrijpen.

We vergeten vaak dat het verstand een zeer belangrijke rol speelt in het dienen van God. Veel christenen realiseren zich pas hoe belangrijk de vernieuwing van het verstand is als er iets misgaat.

We moeten onze oude manier van denken loslaten als we erin willen slagen het plan van God voor ons leven te vervullen en de seizoenen die voor ons liggen in te gaan.

Te vaak is het verkeerde denken dat ons tegenhoudt en verhindert dat God ons naar de plaats kan brengen waar we Zijn goedheid en genade kunnen ervaren.

Als we onze manier van denken boven die van God stellen, kunnen we erop rekenen dat hij zijn best doet om ons te corrigeren.

De Heilige Geest is erg goed in het veranderen van onze oude manier van denken, zodat we Gods plan kunnen uitvoeren en Zijn genade aan het werk kunnen zien.

Een goed voorbeeld is Petrus. God stortte zijn Heilige Geest uit op de heidenen en wilde Petrus gebruiken om deze geweldige boodschap aan hen te brengen. Maar Petrus was ervan overtuigd dat de heidenen geen deel hadden aan wat God aan het doen was.

Zoals veel christenen tegenwoordig, was hij verstrikt in een denkwijze die niet overeen kwam met wat God aan het doen was.

Het was hem zeker nog niet bewust dat we allemaal zonen van God zijn door het geloof in Christus Jezus. “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – we zijn allen één in Christus Jezus…” Galaten 3,28

Petrus had dringend een vernieuwing van zijn denken nodig, en God zou hem dat duidelijk maken door hem naar het huis van Cornelius te sturen, zoals we lezen in Handelingen hoofdstuk 10.

Er zijn momenten in ons leven waarop de Heer ons dingen laat zien met als doel ons denken te veranderen. Veranderingen die ons in overeenstemming brengen met zijn Woord.

Goddelijk denken is niet moeilijk als we naar de Heilige Geest luisteren. Hij laat je zien waar je bent met je denken en waar je moet zijn!

nl_NL_formalNL