Een stem die luider spreekt als onze omstandigheden.

2023 is hier en het is tijd om acht te slaan op de woorden die God ons heeft gegeven voor dit jaar, en ze uit te spreken over ons leven.

Een positieve verklaring kan een groot verschil maken in je levensomstandigheden. Begin dit jaar met een positieve verklaring over wat je weet dat God in je leven wil doen.

Het is begrijpelijk dat dit niet gemakkelijk voor ons is. De huidige tijd geeft ons zeker geen reden tot optimisme, maar als we negatief praten met anderen over de stand van onze huidige gebeurtenissen, dan is er geen mogelijkheid voor verandering.

Romeinen 12,2 is duidelijk genoeg: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.”

Niet aanpassen betekent niet mee akkoord gaan. Slechte gebeurtenissen, zelfs in ons eigen leven, zijn niet iets waar we het mee eens zijn.

Die willen we niet goed praten, maar we willen ze tegengaan door dingen te zeggen die een positieve verandering kunnen betekenen.

In Efeziërs 4,29 staat: “Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen (of situaties). Maar zeg, als het nodig is, dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet.“ (Bijbel in gewone taal)

De stem die luider spreekt dan onze omstandigheden is de stem van de Heer in ons. Hij spreekt van positieve verandering en moedigt ons aan om in geloof te staan.

Om dit te kunnen doen, moeten we onze denkwijze vernieuwen. Er moet een transformatie van ons verstand plaats vinden.

Een transformatie van het verstand leidt tot een herkenbare verandering in de manier waarop een persoon zijn of haar leven leidt.

Als volgelingen (discipelen) van Jezus ontvangen we openbaring van de Heilige Geest die ons denken verandert. De mentaliteit die Gods Geest in ons schept, is die van Christus.

Daarom kon de apostel Paulus zeggen: “

1Korinthiërs 2,16 “… Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.”

Daarmee lijkt Paulus te bedoelen dat gelovigen, geholpen door de Heilige Geest, toegang hebben gekregen tot de gedachten van Christus. We hebben het vermogen gekregen om te zien wat Hij ziet, en te denken wat Hij denkt.

Daarop kan ik alleen maar zeggen: laat deze gezindheid in ons zijn!

Wat betekent dat praktisch? Het betekent dat we elke dag meer en meer beginnen te denken zoals Jezus, zodat we kunnen doen wat Hij deed. Predik het goede nieuws, genees de zieken, wek de doden op en vernietig de werken van de duivel.

En hoe meer we over zijn woord mediteren, hoe meer onze gezindheid in harmonie is met zijn gezindheid, onze gedachten in harmonie zijn met zijn gedachten, en hoe meer we beginnen te leven volgens het leven dat hij voor ons heeft bedoeld.

Zijn leven wordt ons leven, zijn gezindheid, onze gezindheid, zijn hart, ons hart, zijn verlangens, onze verlangens, zijn liefde, onze liefde, dat is de eenheid met Jezus waarin we vandaag leven!

Hij is de stem die luider spreekt als onze omstandigheden!

nl_NL_formalNL