Wie of wat zal ik geloven?

We leven tegenwoordig in een informatiewereld. Alles wat we horen of zien is gebaseerd op informatie die ons via de media ter beschikking wordt gesteld.

Wij zijn verantwoordelijk voor het interpreteren van deze informatie en het trekken van de juiste conclusies.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de gaven van de GEEST zijn, en in dit geval de gaven van een woord van kennis, een woord van wijsheid en de gave van onderscheiden van geesten. 1 Korintiers 12

Goddelijke openbaring en juiste interpretatie zijn het allerbelangrijkste om in geloof te kunnen staan.

Kijk en luister naar het nieuws en bid dat God je de waarheid zal openbaren. Wat God je dan laat zien, zal je geloof en vertrouwen in Hem vergroten en je kracht geven om vast te houden aan Zijn beloften.

We horen elke dag nieuws dat ons enerzijds een beetje moed geeft en anderzijds een zeer negatieve toekomst voorspelt.

Helaas overschaduwt het negatieve de berichtgeving van vandaag. Gedreven door angst en twijfel laat zulke berichtgeving een verkeerde indruk achter.

Het is dus belangrijk om mensen te hebben die niet gedreven worden door angst en twijfel, en die de dingen die ze horen en zien op een positieve manier kunnen overbrengen.

Mensen zoals Joshua en Kaleb die deel uitmaakten van het verkennersteam dat het beloofde land verkende. Toen Kaleb de negatieve dingen hoorde die door de andere 10 van het team werden gemeld, begreep hij meteen dat deze manier van rapporteren een verkeerde indruk zou achterlaten. In Numeri 13,30 staat dat “Hij probeerde de rust te bewaren en zei: ‘Laten we het land gaan veroveren; daar zijn we sterk genoeg voor.’”

Dit was een verkondiging van hun geloof! Ze hadden dezelfde feiten als de andere 10 mannen, maar een heel andere houding en daarin ligt het verschil!

Ze zagen door de ogen van het geloof. Ze lieten zich niet meeslepen door de anderen, maar maakten meteen bekend dat ze sterk genoeg waren om het land te veroveren.

Hoe je naar de dingen kijkt, kan het verschil maken in hoe je in geloof staat.

De 10 verkenners zeiden 31‘Wij kunnen onmogelijk tegen dat volk op; ze zijn veel te sterk.’ 32Zij verspreidden onder het volk allerlei geruchten.

Plots waren de mensen die ze zagen tien keer groter en voelden ze zich zo klein als sprinkhanen!

Welke boodschap denk je dat mensen hebben geaccepteerd? Degene die vol geruchten zat!

Vandaag is het niet anders. Er zijn overal geruchten die niet waar zijn. En het wordt aan ons overgelaten om te bepalen wat de waarheid is!

En dat lukt alleen maar door de inzichten die God ons geeft! Door gebed en de leiding van de Heilige Geest.

In Johannes 16,13 staat geschreven: De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

De Geest van God gaat ons bekend maken wat komen gaat…. Heb je hem vandaag horen spreken? Heb je hem horen zeggen wat de toekomst zal brengen? Heb je de stem gehoord die zegt: Alle dingen kun je aan door Christus, Die je kracht geeft?” Filippenzen 4,13

Ik denk dat je begint te begrijpen waarmee wij het te doen hebben.

nl_NL_formalNL