Hoe wil je de race in 5783 lopen?

In tijden van oorlog en veel gepraat over een energiecrisis, is het niet gemakkelijk om in geloof te blijven staan.

Meestal als je in een crisis zit, denk je er niet eens aan, wat de duivel zeker behaagt. Hij is een meester in het onder de aandacht brengen van dingen die je uit je geloof proberen te trekken.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk je geloofsleven is, vooral in tijden van onrust.

Het goede nieuws waarnaar je kijkt en luistert, de christelijke samenkomsten die je bijwoont, het woord van God dat je leest, de Bijbelstudies die je volgt. Al deze dingen, en nog veel meer, dragen bij aan een sterk geloofsleven.

Vandaag hebben we de mogelijkheid om dingen te ervaren, door middel van multimedia, die God heeft geopenbaard aan Zijn dienaren in andere delen van de wereld. Deze openbaringen geven ons een breder beeld van wat er gaande is en wat God aan het doen is.

God heeft altijd een plan dat Hij zeker niet voor ons geheim houdt. Hij bevestigt dit nogmaals in Amos 3:7 waar staat: “Zo doet God, de HEER, niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.”

In deze eindtijd zullen we meer en meer te horen krijgen van de profeten van de Heer. We doen er goed aan te luisteren naar de openbaringen die God hun geeft.

Binnenkort zal de Europese Profetische Raad opnieuw bijeenkomen om de indrukken te delen die God heeft gegeven voor deze tijd en 2023. Ik denk dat de opnames op PropheticVoiceTV (Dr. Sharon Stone/Dr. Arleen Westerhof) te zien zullen zijn.

Zulke openbaringen zijn een boost voor ons geloof. Ze zorgen voor standvastigheid en stabiliteit in ons geloofsleven.

Dit is het joodse jaar 5783 waar het gaat om het cijfer 3, de letter Gimel. Het woord “gimel” is afgeleid van het woord “gemul”, wat vergelding of voordeel betekent, en aangeeft dat de aard van het geven kan leiden tot zegen of oordeel voor degene die geeft.

Met andere woorden, hoe iemand ervoor kiest om de race te “lopen” zal de uitkomst van zijn of haar leven bepalen.

Het wordt geleerd dat de afbeelding van deze Hebreeuwse letter duidt op een wandelende man of een man van rechtschapenheid die rijkdom geeft. Dit vertegenwoordigt de overvloed en rijkdom van God die achter ons aan rent.

Dit zal een tijd zijn waarin God de dingen goed maakt. Degenen die Hem ondanks hun omstandigheden zijn blijven zoeken, zullen openlijk worden beloond. Gods overvloed en rijkdom zullen achter hen aan rennen.

Aan de andere kant zal God zijn gerechtigheid blijven uitoefenen. Het zal een jaar zijn waarin het ongeziene zal worden geopenbaard en God zal afrekenen met het kwaad.

Voor ons telt op dit moment maar één ding, namelijk ons geloofsleven. Vandaag moeten we beslissen hoe we de race willen “lopen”.

nl_NL_formalNL