Christenen in tijden van crisis… Kunnen we het aan?

We leven in tijden van onrust, tijden van pandemieën en oorlog die niet meer elders in de wereld plaatsvinden, maar dichtbij huis.

Jezus vertelde zijn discipelen in Lucas 21,9Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.”

Wat we vandaag zien, is niet per se het einde. Er zullen nog veel meer dingen gebeuren vóór de wederkomst van Jezus, zoals we lezen in Lucas 21.

Maar we zouden er goed aan doen, zoals Jezus zei, niet in paniek te raken. Ik begrijp dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is, maar welk alternatief hebben we?

Als we God niet vertrouwen, wat blijft ons dan? Het is belangrijk dat we Hem trouw blijven dienen. Dat we niet van de koers afwijken, maar de richting aanhouden die hij heeft uitgezet.

Nu meer dan ooit worden we uitgedaagd om precies dat te doen. De richting aanhouden die Hij voor ons heeft uitgezet.

Dat dit niet zonder geloof mogelijk is lijkt mij van zelfsprekend, maar juist hier hoorde ik de Heer zeggen dat we een tijd ingaan waarin onze vastberadenheid en standvastigheid in Hem op de proef zal worden gesteld.

En terecht! Dit is namelijk de enige manier om te zien of ons geloof überhaupt standhoudt. Jakobus zegt zelfs dat dit ons blij moet maken.

Jakobus 1,2-4 “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 3Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 4Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.“

In werkelijkheid zegt dit vers dat volledige volwassenheid, alleen gevonden kan worden in volmaakt geloof in God.

James gebruikt het concept van volharding, standvastigheid of doorzettingsvermogen om het vermogen te beschrijven om God meer en meer te vertrouwen.

Sinds geloof de basis vormt van onze relatie met de Heer, moet het ons duidelijk zijn dat juist daar de beproevingen plaats zullen vinden.

Hoe zouden deze beproevingen er dan uit kunnen zien? Kunnen we een pandemie bijvoorbeeld als een beproeving zien, of is het gewoon een kwestie van persoonlijke omstandigheden?

Elke dag worden we geconfronteerd met dingen die ons uitdagen om in geloof te blijven wandelen. Sommige raken ons allemaal, andere zijn persoonlijker.

Doorzettingsvermogen is belangrijk in het christelijk leven. Als het leven zwaar wordt, kan het moeilijk zijn om door te gaan. Dan hebben we de kracht nodig die alleen God ons kan geven.

nl_NL_formalNL