Wees niet bang…

Aan het begin van het jaar, toen ik begon te bidden en de Heer om richting vroeg, drukte Hij 2 Timotheüs 1,7 op me hart.

Door dit vers werd het me duidelijk waar God ons dit jaar op wilde focussen. Hier staat: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.”

De amplified Bijbel breidt het iets meer uit en zegt het op deze manier: “Want God heeft ons geen geest van verlegenheid of lafheid of angst gegeven, maar [Hij heeft ons een geest gegeven] van kracht en liefde en van gezond oordeel en persoonlijke discipline [vaardigheden die resulteren in een kalme, evenwichtige geest en zelfbeheersing].”

God gaf ons Zijn Geest zodat we juist onze angsten kunnen overwinnen!

God zei dat Hij bij ons is en dat we niet bang hoeven te zijn, en dat klopt helemaal, want Zijn Geest leeft in ons.

Angst is een reactie van het lichaam en niet van de Geest. Het lichaam kan niet goed met angst. omgaan.

Wanneer we in gevaar zijn of veel stress ervaren, dan schudt het lichaam het stresshormoon adrenaline uit.

Ook als je je erg schrikt of bang bent, komt er adrenaline vrij. Dit is natuurlijk erg belangrijk omdat we hierdoor snel kunnen reageren.

Maar als we constant met stress te maken hebben, dan volgt een burn-out, omdat adrenaline constant aanwezig is om het lichaam in een staat van vechten of vluchten te houden.

Dus vrees of angst is iets dat veel schade aan ons lichaam kan toebrengen.

Angst is een verlammende geest!

Gods Geest daarentegen geeft ons vrede en kracht. Als we in moeilijke situaties komen, laat Hij een bovennatuurlijke kracht vrij. Een innerlijke kracht om te overwinnen.

David schreef in Psalmen 34,5 “Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd.”

In Psalmen 46,2-3 staat geschreven: “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.”

We hebben dus echt geen reden om bang te zijn, want “God is een betrouwbare hulp in de nood”.

nl_NL_formalNL