Een tijd van Transitie…

We zijn op weg naar onze bestemming. Transitie is het overgangsproces dat ons daarheen brengt. Er is een overgangsperiode nodig om ons langzaam maar zeker van het oude naar het nieuwe te brengen. Zoals de Israëlieten het in de woestijn hebben ervaren.

En meestal voelt een overgang ook zo, alsof je in de wildernis bent. Het gevoel van thuis is weg, en je bevindt je op een vreemde plek in je leven.

Zodra het overgangsproces begint, voel je je ongemakkelijk en onzeker. Hier is vertrouwen in God van het grootste belang. De overgang is bedoeld om ons te bevrijden van oude levenspatronen en ons voor te bereiden op het nieuwe dat God in ons leven wil brengen.

Tijdens de transitie ondergaan we een transformatie! We zijn op weg naar een doel dat God voor ons heeft voorbereid.

Hij maakt dit doel aan ons bekend en verwacht van ons dat we daarop reageren. Hij legt het ons voor en herinnert ons aan onze roeping zoals we die bij Timotheüs zien.

 1Timotheüs 4,14-15 “Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 15Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt.”

  • Dat je groeit
  • Dat je stappen vooruitzet
  • Dat je toepast wat je geleerd hebt

 Als God spreekt over een tijd van transitie, betekent dat onderweg zijn naar een betere plek. Één waar we Hem beter kunnen dienen en beter af zijn met het oog op de toekomst.

Een transitie is goed omdat het beweging in je leven brengt. Sta dit proces toe en kijk uit naar een geweldige plaats van goddelijke bestemming in je leven.

 

nl_NL_formalNL