Opstaan in de kracht van Gods Geest!

Wij leven in een tijd waar wij op moeten staan in de kracht van Gods Geest. De ware kerk moet niet gezien worden als een instituut van religie, maar als een van kracht!

Sinds de uitstorting van de Heilige Geest hebben we een aantal belevenissen gehad waar de kracht van Gods Geest voor veranderingen heeft gezorgd. En elke keer als het plaatsvond was het krachtig genoeg om het leven van mensen, en daardoor het maatschappelijke leven, te veranderen

Of het nu de AZUSA street revival met William Seymour was in 1906 of zelfs de Charismatische beweging vanaf het jaar 1960. Elke beweging had zijn oorsprong in de kracht van de Heilige Geest!

Georgette en ik hebben de Charismatische beweging meegemaakt. De doop in de Heilige Geest heeft ons leven volledig veranderd en het mogelijk gemaakt dat wij überhaupt God konden dienen.

Voor ons was het geen ervaring voor een kort moment, maar een levens veranderende ervaring die tot vandaag ons leven bepaald!

Ik zou niet graag zonder de kracht van Gods Geest willen doen! Deze kracht maakte het mogelijk voor de discipelen om de wereld met het evangelie te bereiken!

Handelingen1,8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Tot aan het uiteinden van de aarde!

Vandaag vraag ik me af waar deze kracht is gebleven? Waar wordt er nog in tongen gesproken? Waar spelen de gaven van de Geest nog een rol vandaag.

Een van de grootste redenen waarom het lichaam van Christus geen grotere impact heeft gemaakt op onze generatie vandaag, is omdat we niet veel met de gaven van de Heilige Geest te doen hebben.

De kracht die God uitstortte opende de deur naar de gaven van Zijn Geest. Negen mogelijkheden om op een bovennatuurlijke manier de wereld om je heen te beïnvloeden.

Gaven waar de Geest ons dingen openbaart bijvoorbeeld.

In Johannes 16,13 lezen wij:De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Hij weet wat er gaat gebeuren en wil het ons bekend maken, maar als wij niet verwachten van Hem te horen, als wij ons niet uitstrekken van hem te horen, staan we er niet beter voor als de rest van de wereld.

En als er dan een crisis komt, hebben wij geen geestelijk inzicht in wat er gebeurt. Wij kunnen alleen maar naar de Wereld luisteren, maar geen oplossing bieden.

Daarom geloof ik dat God de huidige situatie gebruikt om tot ons te spreken en ons duidelijk te maken, dat zonder Zijn kracht de kerk geen grote impact kan hebben.

Toen ik verleden jaar de Heer hoorde zeggen: “dat de viering van Pinksteren een keerpunt in de kerk zou markeren, en haar begrip van de kracht die haar was gegeven, was het voor mij al meteen duidelijk dat we terug moesten keren naar deze kracht.

Pinksteren zag de kerk opstaan ​​in macht en heerschappij. God roept ons op om een ​​omkering van onze huidige situatie te verklaren en Zijn goddelijke macht en heerschappij uit te oefenen.

Hij daagt ons uit om over onze huidige positie na te denken en de nodige veranderingen aan te brengen die ons als zijn volk identificeren. Ik zie een kerk de werken van Jezus doen!

In Handelingen 2,43 staat: De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.”

Het wordt tijd dat de wereld vol ontzag voor God is.

Ik geloof dat God een generatie zoekt die wie Daniel en Jozef dromen duiden voor koningen en heersers.

Een generatie die inzicht heeft in de economische gang van zaken en leiders van Naties kunnen bijstaan met goddelijke raad.

Een generatie die gevraagd wordt om voor leiders in hoge posities te bidden, en daarbij niet alleen Gods zegen uitspreken, maar ook Zijn plan voor hun leven.

Een generatie die niet teruggedreven wordt door een storm, maar juist deze storm gebruikt om over te steken en haar missie te vervullen.

nl_NL_formalNL