Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Toen ik 2 Timotheüs 1,7 als hoofdvers voor dit jaar kreeg, werd me duidelijk waar God wil dat we ons op gaan focussen. Hier staat:

“God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.”

Dus geen vreesachtige terughoudende geest, maar een van kracht, liefde en gezond oordeel.

Dit zijn de kenmerken van de Heilige Geest die in ons woont.

Hij maakt het mogelijk voor ons buitengewone dingen te doen en buitengewone omstandigheden te overwinnen! De Heilige Geest plaatst ons in een aparte categorie mensen, namelijk die van een kind van God!

Als Gods Geest niet in ons was, zouden we ons niet onderscheiden van andere mensen in deze wereld, en ons misschien net zo hopeloos voelen als zij.

Maar juist Gods Geest geeft ons kracht zoals we ook in Efeziërs 3,16 lezen:

“Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest…”

Ons innerlijke wezen staat hier…en dat omvat ook onze ziel! Dus ook onze gedachten en emoties.

Ook hier wil God ons kracht geven om tijden van onzekerheid te kunnen doorstaan. Niet om in de war te raken, maar om Gods vrede te ervaren door de kracht van de Geest.

De grootste uitdaging waar we voor staan, is om onze gedachten op God gericht te houden en ervoor te zorgen dat onze emoties niet de bovenhand krijgen.

Geen gemakkelijke taak gezien de huidige omstandigheden. Maar één ding weet ik zeker: als je op God vertrouwt, hoeft je je geen zorgen te maken.

Het einde van de Wereld is nog niet gekomen, en God zit nog steeds op de troon.

In Filippenzen 4,6-7 staat Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

 Naar God gaan als je iets nodig hebt en Hem danken voor Zijn voorziening, brengt een vrede in je leven die alle verstand te boven gaat!

 Ik hoef niet alles te begrijpen wat er om mij heen gebeurt, ik heb alleen Gods kracht nodig om het te kunnen overwinnen.

Kolossenzen 1,11 “…en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.”

nl_NL_formalNL