Eindelijk vrij!

De Paasboodschap is een boodschap van verlossing. Loskomen uit de slavernij, of wat dan ook dat je gevangenhoudt.

Voor de Israëlieten betekende bevrijding het loskomen van Egypte en volledig op God vertrouwen voor hun toekomst.

Maar loskomen was geen gemakkelijke stap, want de vijand wilde ze niet laten gaan. God moest veel doen om Farao zover te krijgen dat hij zijn volk vrijliet.

Ik ben dankbaar dat God nooit opgeeft, maar alles doet om ons te bevrijden. Zijn plan voor ons leven staat vast (Jeremia 29,11), en niets en niemand kan daar iets aan veranderen.

De laatste daad van God om zijn volk te verlossen, betrof het strijken van het bloed van een lam op de deurposten en op de bovendorpel van de huizen. Het enige waardoor er redding kwam was door het bloed.

Voor ons christenen wijst de Paasboodschap op een grotere realiteit. In de persoon van de Heer Jezus Christus, bracht God het volmaakte offer dat Johannes verkondigde: “Zie! Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29).

Jezus werd het offerlam dat eens en voor altijd werd geofferd tot vergeving van onze zonden.

Hebreeën 9, 11-12 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – 12voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.

Bloed betekent leven. Het is verantwoordelijk voor het transporteren van alles wat ons lichaam nodig heeft, vooral zuurstof. Maar het bloed dat door onze aderen stroomt, kan onze ziel niet reinigen. Het kan onze zondige natuur niet veranderen.

Dat kan alleen het bloed van Jezus! In Matteüs 26,28 zei Jezus toen Hij de beker nam: “dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.”

1Johannes 1,7 “Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.”

Wandelen in het licht betekend wandelen in vrijheid.

De vrijheid die God ons biedt, is een eeuwige vrijheid die in ons plaats vindt, en voor rust en vrede zorgt.

Het is een vrijheid die niet door omstandigheden kan worden beïnvloed, maar geworteld is in het geloof, in Jezus, de zoon van God.

Het is een vrijheid die deze wereld ons niet kan ontnemen. Het is hier niet vandaan gekomen en kan ons dus niet worden afgenomen.

Het was Jezus die zei in Johannes 14,27 “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede (mijn vrijheid) geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan…”

Wat Jezus zegt is dat de vrede die Hij geeft niet hetzelfde is als die van de Wereld. Zijn vrede is onafhankelijk van de Wereld. Zijn vrede is een innerlijke vrede die blijvend is ondanks wat er in de wereld gebeurd!

Dat is goed nieuws! Bevrijdend nieuws!

De bevrijding uit slavernij werd mogelijk gemaakt door het bloed van het paaslam. Alleen het bloed kon voor bevrijding zorgen.

Galaten 5,1 “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen

Johannes 8:36 “Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”

Laten we vandaag in deze vrijheid wandelen. Laten we met Jezus wandelen!

nl_NL_formalNL