IMPACT DOOR LEVEND GELOOF

Dat is waar we voor staan bij Levenskracht. We geloven in een machtige God en dat we niet enkel gered zijn door Jezus Christus, maar ook dat Jezus ons oproept Zijn koninkrijk te bouwen hier op aarde en dat dit gepaard gaat met kracht. 

Daarom vinden we het belangrijk dat er mensen in God gaan geloven, want hoe kunnen we zoiets geweldigs nou voor ons zelf houden? Wat we ook belangrijk vinden is dat iedereen die gelooft leert over o.a. de Bijbel, goddelijke principes en relatie met God, zodat er krachtige geloofs-mensen ontstaan die op hun beurt weer impact hebben in de wereld om hun heen. Wanneer iemand zogenoemd 'geestelijk volwassen' is zien we graag dat diegene ook gaat vinden wat God voor zijn/haar leven bedoelt heeft, zodat ze in hun roeping kunnen gaan wandelen. God heeft een plan, een speciaal doel voor ieder mens. 

Om dit te bewerken hebben we de volgende drie strategische pijlers.

1. REACH

Het bereiken van mensen die God nog niet kennen. Door o.a. speciale samenkomsten en een kerk cultuur van 'mensen meenemen'. We willen graag een uitnodigende kerk zijn en zullen ook genoeg gelegenheid geven om vrienden, familie of collega's uit te nodigen. (Mattheüs 28: 18-20)

2. TEACH

Het trainen en onderwijzen van de kerk om steeds meer krachtige geloofsmensen te zien opstaan. Dat begint bij het fundament en daarom bieden we jaarlijks structureel 'Basics' aan, een cursus die een stevig fundament geeft. Ook geven we elk jaar 'Next' om je te activeren in kracht en roeping. Daarnaast is er nog veel ander onderwijs te volgen om je te brengen naar een punt van geestelijke volwassenheid. (Efeziërs 4: 11-15)

3. RELEASE

Het bevestigen en inzetten van bedieningen en roepingen in de teams die werkzaam zijn in Levenskracht. Samen bouwen we Gods koninkrijk! God geeft gaven en talenten aan de kerk, zodat we kunnen voorzien zijn in wat we nodig hebben om Zijn kerk te bouwen. (Rom 12: 1-9) (1 Korinthiërs 12: 4-14)

Klik hieronder voor onze visie presentatie. 

APOSTOLISCH.

Een deel van de identiteit van Levenskracht is dat we een geloven in de vijfvoudige bediening. In Efeziërs 4: 11-12 staat "En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,
12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd"

Het is logisch dat Jezus deze bedieningen niet voor niets aanstelt in de kerk, we hebben ze nodig om volwassen te worden in ons geloof en om te groeien.

WAARDEN.

De waarden zijn ook dingen die ons identiteit bepalen. Wat vinden wij belangrijk? We hebben een viertal waarden die we graag zien in onze kerk. 

  • Wij zijn familie.

We hebben dezelfde Vader in de hemel, dat maakt ons broers en zussen. We vinden het belangrijk dat we als familie zijn. Dat we voor elkaar klaarstaan en liefdevol met elkaar omgaan. Dat we een eenheid vormen en betrokken zijn met elkaar.

  • We zijn dienstbaar.

Om de kerk te laten floreren zijn we allemaal toegewijd. Als je een taak hebt doe je dat vol overgave en passie. Ook discipelen we elkaar, zodat we elkaar kunnen helpen met groeien. We zijn pro-actief en denken buiten de box. We dienen God én elkaar!

  • Gods standaard is de norm.

Gods woord, de bijbel vinden wij heel belangrijk. We doen geen water bij de wijn, ook al zegt wereld dat we dat wel moeten doen. Wij vinden dat Gods woord 'ja en amen' is. Ook vinden we het super belangrijk dat we in geloof op Gods beloften kunnen staan én dat we Gods normen en waarden hanteren in ons leven.

  • We geloven dat alles mogelijk is!

God is almachtig en wij opereren als kerk vanuit Gods koninkrijk en daarom denken we niet klein of bekrompen. We zijn verwachtingsvol voor wat God gaat doen en stappen uit in geloof als God ons daarin leidt. We spreken in geloof en niet in ongeloof, dat brengt ons verder!

DNA.

Al deze dingen bepalen wie we zijn als kerk. Het bepaald als het ware ons DNA. Alles wat we als kerk doen is in te pluggen in onze visie en kunnen we bewaken met onze waarden. We geloven dat in deze tijd een sterke kerk met een sterke visie en standpunten vereist is, een kerk met Impact door levend geloof!