Wat kunnen we verwachten in 2023?

John Engel – 14 december 2022

Profetisch inzicht in Europa vandaag en in het komende jaar 2023

Wat ik God hoor zeggen over de komende tijd

Het eerste wat ik de Heer hoorde zeggen, is dat we een tijd van bovennatuurlijke voorziening en bescherming binnengaan. Temidden van grote onrust zullen we ervaren dat de hand van God in onze behoeften voorziet en ons veilig houdt.

Ik had de indruk dat we in een soort Gosen zitten. De plaats waar Gods volk was tijdens de plagen die over Egypte kwamen.

In Exodus hoofdstuk 8 en 9 lezen we hoe God hen beschermde en de plagen niet over hen kwamen. Een duidelijke boodschap aan de vijand dat God de zijnen beschermd.

Zelfs in 2Tessalonicenzen 3,3 lezen we: “Maar de Heer is getrouw, en hij zal je sterken en beschermen tegen de boze.”

Ik geloof dat we bovennatuurlijke momenten van bescherming zullen ervaren, bedoeld om de wereld te laten zien dat God de touwtjes in handen heeft.

Zoals de meesten van ons inmiddels weten, zijn we het joodse jaar 5783 ingegaan, dat gaat over vergelding en voordeel. Ik ben er vast van overtuigd dat we God zullen zien afrekenen met de farao’s van onze tijd en dat we Zijn bovennatuurlijke bescherming en zegeningen zullen ervaren.

Genezing, herstel en restitutie zullen ons in 2023 vergezellen. In al deze dingen zal God zijn voorziening en vermogen tonen om in onze behoeften te voorzien in tijden van grote onrust.

Verder had ik de indruk dat de kerk in Nederland aan het ontwaken was uit haar slaap en een moedige sprong voorwaarts maakte.

Het Bijbelvers dat bij me opkwam is Romeinen 13:11, waar in de Amplified Bijbel staat: “Weet dat dit een kritieke tijd is. Het is al het uur voor jou om te ontwaken uit je slaap [van spirituele zelfgenoegzaamheid]; want onze redding is nu dichter bij ons dan toen we voor het eerst [in Christus] geloofden”

De indruk die ik kreeg was er een waarbij het schudden dat we hebben ondergaan, als gevolg van de pandemie van de afgelopen jaren, het stof van de kerk heeft afgeschud en haar uit haar slaap heeft gewekt.

Ze is weer zichtbaar geworden alsof de korenmaat is verwijderd en Gods heerlijkheid, Zijn licht, is weer te zien.

Opnieuw werd ik herinnerd aan de plagen over Egypte toen het drie dagen lang in diepe duisternis was ondergedompeld, maar de Israëlieten in het land Gosen hadden licht.

Lichtpunten zullen over het hele continent zichtbaar worden als de kerk uit haar schuilplaats komt en weer als een sterke toren staat, klaar om hoop en redding uit te stralen.

De kerk ondergaat een verandering die in Nederland al zichtbaar is. Awakening Europe, de Opwekking weekend of de H2H zomerweek zijn slechts enkele voorbeelden die laten zien dat Nederlanders honger hebben naar God. Duizenden mensen hebben het evangelie gehoord en velen zijn tot geloof gekomen.

Volgend jaar is Empowerment 2023 in Amsterdam, waar een grote evangelisatiecampagne plaatsvindt in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Er is plaats voor meer dan 20.000 mensen.

Kijk naar de verandering die op het punt staat plaats te vinden en zie hoe de spotters zich terugtrekken, want de kerk wordt wakker, zodat iedereen het kan zien.

Verder zullen we nieuwe kerken zien ontstaan, met leiders die er een hart voor hebben om mensen gered en bevestigd te zien worden in het geloof.

Sommigen zullen als jong en onervaren worden beschouwd, maar de roeping van God zal niet worden bepaald door geestelijke volwassenheid, maar eerder door een hart dat naar Hem zoekt.

Dat betekent niet dat deze leiders het alleen zullen doen, integendeel, God zal mentoren oprichten die naast hen zullen staan om hun roeping te ondersteunen.

Ik voelde dat de Heer zei dat er leiders zullen opstaan die een sterk Bijbels standpunt zullen innemen en een groot geloof zullen tonen, maar niet zonder te worden bekogeld door vijandelijke pijlen, waaronder soms eigen vuur. Maar ze trekken zich niet terug en zullen hun roeping blijven nastreven.

Ik had de indruk dat de Nederlandse overheid betrokken zou raken bij een situatie waarin de kerk op een wegblokkade stuitte. Hierdoor zal een parlementslid aan de slag gaan om een evenement mogelijk te maken.

Wat kunnen we nog meer verwachten…?

Ik had de indruk dat het een jaar van geestelijke oorlogsvoering zou worden.

Voor sommigen zal dit te maken hebben met hun familie en anderen met hun bedrijf. Ik kreeg de indruk dat bepaalde familieleden moeilijke situaties zullen doormaken en dat we voor hen moeten vechten in de Geest.

Dit zal doorbraken opleveren die duidelijk laten zien dat God heeft ingegrepen.

Het is belangrijk dat we waakzaam blijven. We weten dat de vijand alleen komt om te doden, te stelen en te vernietigen Johannes 10,10

Tot slot kreeg ik sterk de indruk dat we de ontwikkeling van de digitale munt kritisch moeten volgen. De digitale valuta is immens onstabiel en zal zijn positie in 2023 niet kunnen behouden. Ga verstandig om en stop je financiën niet in zakken met gaten.

De indruk die ik had was er een van urgentie om uit de schulden te komen. Financiële hervormingen zullen de naties van Europa treffen en tijdelijk een nieuwe opschudding veroorzaken. Kom niet in de verleiding om nog meer schulden aan te gaan, maar vertrouw op de Heer voor de financiën om uit de schulden te komen. Gods bovennatuurlijke voorziening zal voor de doorbraak zorgen.

Tot slot mijn indrukken over Europa.

Ik voelde de Heer zeggen dat de kerk in Europa uitgedaagd zal worden om ruimte te geven aan de Heilige Geest. Het traditionalisme zal haar greep op de kerk verliezen als een jongere generatie aandringt op hervormingen.

Ze zullen sociale media gebruiken om samen te werken om de kerk uit te dagen om te moderniseren. Een nieuw type Vineyard-beweging zal in Europa ontstaan en zich over de grenzen verspreiden.

Let op de Europese Unie. Er zal veel kritiek zijn en de methodologie wordt uitgedaagd, aangezien ongebruikelijke omstandigheden verborgen agenda’s aan het licht brengen.

Ik had het gevoel dat de profeten een openbaring zouden ontvangen die de aard van de agenda aangeeft en samen met de kerk in gebed zouden gaan om een catastrofe te voorkomen. In dit aspect zullen de profeten van de Heer een belangrijke rol spelen.

Een staatshoofd zal een profeet raadplegen en het zal bekend worden dat hij dat deed. De ogen van de wereld zullen op Europa gericht zijn en het woord “hervorming” zal gehoord worden.

Om de zaken op een rij te zetten…

Ik zie in 2023 een sterke kerk ontstaan vol mensen die hun gaven en talenten gebruiken om God te eren en te dienen.

Een kerk die op God vertrouwt en de zegeningen van de Heer ziet toenemen ondanks de onrust om hen heen.

Een kerk die de aandacht van mensen trekt en hen de goedheid van de Heer verkondigt.

Een kerk die met vaste overtuiging naar de toekomst kijkt, wetende: “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?” Romeinen 8,31

nl_NL_formalNL