Is VREDE op aarde überhaupt mogelijk?

Op 30 oktober 2023 zei Premier Netanyahu: “Dames en heren, de Bijbel zegt dat ‘er een tijd is voor vrede en een tijd voor oorlog.’ Dit is een tijd voor oorlog. Een oorlog voor onze gemeenschappelijke toekomst”

Dit citaat uit Prediker 3:8 spreekt duidelijk. De vraag is: zal deze oorlog vrede brengen of verdere instabiliteit en onrust veroorzaken?

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is het gevoel van vrede zeker minder geworden. De mogelijkheid dat er ook bij ons een oorlog aan de deur komt, is iets waar we niet aan willen denken.

Onze gebeden zijn voor vrede op aarde. Vooral voor Israël, waar de Bijbel ons duidelijk opdraagt ​​om te bidden voor vrede voor Jeruzalem. (Psalm 122:6) “Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.”

Bid om vrede voor Jeruzalem… en zeker voor vrede in het algemeen op aarde, omdat veel mensen helemaal geen vrede ervaren, zoals de mensen in oorlogsgebieden.

Zij smachten ernaar in vrede te kunnen leven en weer toekomstperspectieven te hebben.

Meer als alles andere op de wereld, zijn mensen op zoek naar vrede, maar helaas leven we in een maatschappij waar een hoop dingen verhinderen das we in vrede kunnen leven.

Daarbij spelen dagelijkse situaties ook een rol, zoals een ongelukkig huwelijk, een niet zo leuke baan, een rebelse tiener, een gebrek aan financiën, een ziek lichaam enz.

Al deze dingen veroorzaken angst, onzekerheid en stress, en laten geen gevoel van vrede toe.

Ware vrede betekend juist een leven zonder angst, onzekerheid en stress.
Vrede is dus een hele mooie eigenschap die mensen wel graag in hun levensomstandigheden zouden willen zien.

Voor mij betekent vrede: rust, kalmte, gelatenheid, tevredenheid, harmonie. Dit zijn dingen waar wij vaak naar streven, maar door onze eigen moeite niet kunnen bereiken.

Te veel dingen gebeuren die ons deze vrede weer nemen.

Als Jezus zijn discipelen toesprak in Johannes 14, 27 zei Hij: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.”

Hier zet Jezus zijn vrede en de vrede van de wereld tegenover elkaar. De „wereld‟ kan zeker wel een bepaalde vorm van vrede en rust geven.

Maar Jezus beweert dus dat hij een andere vrede te bieden heeft, een vrede die dieper gaat. Deze vrede is gevestigd in Hem.

Het is dus duidelijk, dat echte vrede niet van de wereld komt, maar van onze relatie met Jezus.

Deze vrede is een aanhoudende vrede en laat zich niet beïnvloeden door onze omstandigheden. Het is een vrede die ons tot rust laat komen. Een rust die Jezus ons geeft in plaats van de lasten, die je van de wereld opgelegd krijgt en met je meesleept.

Mattheüs 11:28-30 “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Het is ons geloof dat ervoor zorgt dat we ondanks onze omstandigheden vrede ervaren. Deze vrede is gevestigd in het genadewerk dat door de Heer Jezus is volbracht. Hij werd onze vrede!

In Efeziërs 2,14 staat: “Want hij is onze vrede…  en in vers 17: “Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren…”

De stormen van het leven op aarde kunnen ons deze vrede niet wegnemen.

Jezus, bracht niet alleen vrede, Hij was de vredevorst, de Koning van vrede. Als het om hem heen begon te stormen, kon Hij rustig slapen!

De discipelen waren in paniek omdat hun boot dreigde te zinken, maar Jezus niet. Als ze hem wakker maakte en Hij de storm bestraffend toesprak ging de wind liggen en het water kwam tot rust. Lucas 8,23-24

Deze vrede kan alleen God ons geven! Hij maakt het mogelijk dat wij ondanks de stormen in ons leven kunnen slapen!

Als een Engel de Herders verscheen en hun de geboorte van Jezus verkondigde, gebeurde er iets bijzonders… Lukas 2:13-14 (Het Boek) Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het.

14 “Ere zij God in de hoge”, zongen zij. “Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven. Vrede komt dus als we naar de wil van God leven. En wat is Zijn wil? Zijn wil is dat we Hem vertrouwen en voor Hem leven.

Mensen zoeken naar vrede zonder God, maar het lukt hun niet.

Ze willen zelf alles beheersen en controleren en naar hun eigen wil leven, maar het resultaat is ver van perfect. Overall heerst onrust, oorlog en vijandschap in plaats van vrede en liefde.

Vrede op aarde is al lang een wens van mensen geweest. Maar zonder ontzag voor God zal het nooit ware vrede geven.

In Handelingen 10,34-36 gaat het om Petrus en zijn bezoek aan Cornelius. Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, 35 maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. 36 God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.”

Jezus Christus kwam om het goede nieuws van de vrede te brengen….

Vrede kan ons niet worden gegarandeerd door de overheid, maar onze gebeden kunnen ervoor zorgen dat het Evangelie ongestoord kan worden verkondigd.

1 Timoteüs 2,2-4 “Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

Ware vrede is een innerlijke vrede die ons de kracht geeft onder alle omstandigheden rust te vinden. Een rust die gevestigd is in het vertrouwen op de Heer.

Deze vrede begrijpt de wereld niet, en wij soms ook niet, maar Jezus zei in Filippenzen 4,6-7 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.”

Een vrede die ons verstand te boven gaat…. Wow!

De wereld probeert een omgeving te creëren waar vrede heerst. God creëerde een in ons die altijd bij ons blijft ongeacht van de omstandigheden in de wereld.

Laat je omstandigheden en omgeving dus niet dicteren of je vrede hebt, maar zie je vrede als een geschenk Gods die je nooit zult verlaten.

 Kolossenzen 3,15 “Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, …

nl_NL_formalNL